پورتال سازمان مركزي انجمن اوليا و مربيان ستاد
اخبار مهم:
طلاعية شمارة 2 آزمون مدرسي آموزش خانواده

باسمه‌تعالي

اطلاعية شمارة 2 آزمون مدرسي آموزش خانواده (ويژة روساي ادارات انجمن اوليا و مربيان)

با تقدير و تشكر از زحمات همكاران محترم، به‌اطلاع مي‌رساند با توجه به رايزني‌هاي صورت گرفته با ادارة كل بودجة وزارتخانه، مقرر گرديد كه مبلغ واريزي ثبت‌نام آزمون كه بابت تأمين بخشي از هزينه‌هاي آزمون است به يك شمارة حساب واحد واريز گردد كه اين شماره حساب تا روز سه‌شنبه 23/3/96 كه سايت‌ ثبت‌نام باز خواهد شد بر روي همان سايت قرار خواهد گرفت. بنابراين هنگامي كه داوطلبان به سايت ثبت‌نام به نشاني www.familyeducation.ir مراجعه مي‌كنند، با دانلود راهنماي ثبت‌نام شماره حساب مربوطه را دريافت خواهد كرد. در ضمن راهنماي ثبت‌نام و بخش‌نامة تكميلي آموزش خانواده از طريق FTP براي رؤساي محترم ادارات ارسال شده است.

دفتر انجمن اوليا و مربيان

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه