پورتال سازمان مركزي انجمن اوليا و مربيان ستاد
اخبار مهم:
اطلاعات مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده 1395

بنام خدا

به:روسای محترم اداره انجمن اولیا و مربیان استان ها

موضوع:تکمیل فرم اطلاعات جامع مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده سال 1395

سلام علیکم

با صلوات برمحمد (ص)و آل محمد و با احترام، ضمن تشکر از همکاری های صمیمانه همکاران محترم در اداره انجمن های اولیا و مربیان استان ، شهرستان ها، مناطق و نواحی تابعه ، به منظور برنامه ریزی بهتر برای توسعه و تقویت مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده مستدعی است دستورفرمایید، فرم مندرج در ftp در خصوص اطلاعات مراکز مشاوره خانواده در 10 شیت تکمیل و حداکثر تا 30 فروردین ماه سال جاری از طریق ftp به این دفتر ارسال فرمایید.

دفتر مرکزی انجمن اولیا و مربیان

در ضمن نام فایل counseling95 می باشد.

اداره مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده آماده راهنمایی در تکمیل این فرم می باشد.

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه