پورتال سازمان مركزي انجمن اوليا و مربيان ستاد
اخبار مهم:
نظرات پیرامون دفتر برنامه کار

به نام خدا

قابل توجه روساي ادارات انجمن اوليا ومربيان استان ها

سلام عليكم

با احترام. با توجه به اينكه طبق روال معمول همه ساله در حال بازنگري محتواي دفتر راهنماي فعاليت انجمن‌هاي مدارس هستيم تا موجبات ارتقاي كيفي آن فراهم گردد ؛ لذا خواهشمند است با تشكيل كار گروه تخصصي متشكل از منتخبي از كارشناسان انجمن اولياومربيان مناطق و مديران مدارس نظرات اصلاحي و تخصصي استان را پيرامون دفتر راهنماي انجمن اولياومربيان مدارس در سال جاري جمع بندي و حداكثر تا تاريخ 15/12/95به شماره تلفن 88827516 دورنگار فرماييد .

دفتر برنامه‌ريزي انجمن هاي مدارس

آموزش خانواده و مشاوره اوليا

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه