پورتال سازمان مركزي انجمن اوليا و مربيان ستاد
اخبار مهم:
واریز مبلغ دفتر برنامه کار انجمن های اولیا و مربیان

به نام خدا

قابل توجه روساي محترم ادارات انجمن اوليا ومربيان سراسركشور

با سلام واحترام پيرواطلاعيه مورخ18/8/95خواهشمند است دراسرع وقت (حداكثر تاتاريخ 17/9/95)نسبت به واريز مبالغ دفتر برنامه ريزي انجمن هاي مدارس به حساب شمارة 102077456006 به نام مجله پيوند اقدام لازم معمول واصل فيش واريزي را جهت اعمال درحسابها به اين دفتر ارسال نمايند.

با تشكر دفتر انجمن اوليا ومربيان

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه